TKV phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2015

 

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 10-2015 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải chỉ đạo các đơn vị chú trọng đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao năm 2015.