Giới thiệu về Hệ thống than       
Việt nam hiện có 5 loại than chính là than antraxit, than mỡ, than bùn, than lửa dài, than nâu. Các dữ liệu về hệ thống than được cập nhật như sau:
- Tình hình sản xuất và sử dụng than: Dữ liệu được cập nhật đến năm 2013. Trong giai đoạn 2000-2011, sản lượng than khai thác có chiều hướng tăng, đạt 46,6 triệu tấn vào năm 2011. Tuy nhiên đến năm 2012, 2013, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và hạn chế về điều kiện khai thác nên sản lượng than khai thác giảm chỉ còn 41 triệu tấn năm 2013. Bên cạnh đó, do nhu cầu sử dụng than trong nước của các nhà máy nhiệt điện khá cao, thêm nhiều nhà máy nhiệt điện mới đang được đầu tư xây dựng nên trong thời gian tới, ngành than sẽ không cung cấp đủ cho nhu cầu trong nước và phải nhập khẩu thêm.
- Hệ thống chế biến và vận tải than: Dữ liệu được cập nhật đến năm 2014. Hệ thống chế biến gồm có 2 loại sàng tuyển là công nghệ sàng tuyển tại các cụm sàng nhỏ và công nghệ sàng tuyển tại các nhà máy tuyển. Hệ thống vận chuyển chủ yếu sử dụng ô tô để chở than và đất đá, các bãi thải do đổ không đúng cách nên thường sạt lở, gây tác hại đến môi trường. Nhìn chung, hệ thống chế biến và vận tải than đa phần đã cũ và công nghệ lạc hậu nên hiệu suất thấp.
- Tình hình xuất, nhập khẩu than: Dữ liệu được cập nhật đến năm 2013. Giai đoạn trước năm 2010, lượng than xuất khẩu có xu hướng tăng. Tuy nhiên, từ năm 2011, do nhu cầu than trong nước tăng nên sản lượng xuất khẩu giảm và tiến tới dừng hẳn xuất khẩu để đảm bảo nguồn cung ứng cho nhu cầu trong nước.
- Tình hình cung ứng than cho ngành điện: Dữ liệu được cập nhật đến năm 2013. Trong những năm gần đây, lượng than tiêu thụ cho ngành điện tăng nhanh. Năm 2013, lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện tăng gấp 1,5 lần so với năm 2010. Dự kiến đến sau năm 2016, ngành sẽ không còn đáp ứng đủ nhu cầu trong nước, ngoài việc phải nhập khẩu than mỡ cho luyện kim còn phải nhập than năng lượng cho ngành điện với khối lượng than nhập khẩu có thể như sau: Năm 2017 có thể phải nhập khẩu 3,88 triệu tấn; năm 2020 nhập khẩu 9,39 triệu tấn.