Giới thiệu vê Hệ thống điện
Được chia thành các khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, dữ liệu bao gồm:
- Các dạng nguồn điện: các dạng nguồn điện chủ yếu trong hệ thống điện Việt Nam là nhiệt điện than, nhiệt điện khí, nhiệt điện dầu, thủy điện. Dự kiến đến năm 2020, sẽ có thêm nhà máy điện hạt nhân tham gia vào hệ thống điện Việt Nam.
- Các hộ tiêu dùng điện được phân thành 5 nhóm: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại – dịch vụ, quản lý – tiêu dùng dân cư và các hoạt động khác. Trong các nhóm trên, nhóm hộ tiêu dùng công nghiệp và tiêu dùng dân cư có tỷ trọng cao trong cơ cấu tiêu thụ điện của Việt Nam. Hộ tiêu dùng nông nghiệp có tỷ trọng nhỏ và tăng giảm theo điều kiện thời tiết. Các nhóm còn lại chiếm tỷ trọng không cao nhưng lại có mức độ tăng trưởng bình quân khá tốt..
- Tình hình sản xuất và tiêu thụ điện: Mặc dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, EVN và các đơn vị vẫn đảm bảo cung ứng điện tăng đều qua các năm. Điện thương phẩm năm 2014 đạt mức cao tăng 11,41% so với năm 2013. Hệ thống điện Quốc gia không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của người dân cả nước mà còn có dự phòng sản lượng (khoảng 30%), góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và an toàn hệ thống.
- Tình hình xuất, nhập khẩu điện: Hệ thống điện Việt Nam thời gian qua có thêm nhiều nguồn điện mới nên sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm mạnh từ 5,6 tỷ kWh năm 2010 xuống còn 2,29 tỷ kWh năm 2014, và dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm xuống còn 1,8 tỷ kWh năm 2015. Trong khi đó, nhằm tích cực xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền vững Việt Nam, Lào và Campuchia, tổng công ty điện lực đã triển khai nhiều dự án đầu tư để nâng cấp chất lượng điện năng cũng như nguồn điện để xuất khẩu điện cho các nước bạn. Năm 2013, Việt Nam đã xuất khẩu 1,67 tỷ kWh điện cho các nước này.
- Hệ thống truyền tải điện: Hệ thống truyền tải gồm các cấp điện áp 500kV, 220kV và 110kV. Lưới truyền tải vận hành ổn định và luôn truyền tải công suất cao từ Bắc vào Nam. Nhiều công trình mới được đưa vào vận hành đã cải thiện đáng kể chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện áp, nâng cao độ ổn định vận hành hệ thống.