Thủy điện Đồng Nai vượt kế hoạch phát điện năm 2015

  • In bài này
Thủy điện Đồng Nai vượt kế hoạch phát điện năm 2015
 

Công ty thủy điện Đồng Nai cho biết: tính đến ngày 5/10/2015, sản lượng điện đã đạt 1,424 tỷ kWh, vượt kế hoạch sản lượng điện của cả năm 2015 mà Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) giao là 1,384 tỷ kWh. 
NangluongVietnam.vn