Chuẩn bị khởi công dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ

Xã đảo Hòn Nghệ
 

Công ty Điện lực Kiên Giang cho biết, vào ngày 10/10/2015, sẽ tổ chức lễ khởi công cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang. 
NangluongVietnam.vn