• fadeFour

  • fadeFour

Giới thiệu chung
 
 
Việt Nam có nguồn tài nguyên nhiên liệu-năng lượng đa dạng, đầy đủ các chủng loại như: than, dầu khí, thủy điện và các nguồn năng lượng tái tạo… trong đó, các nguồn năng lượng tái tạo là năng lượng sinh khối và năng lượng mặt trời là những nguồn năng lượng có tiềm năng lớn. Tuy nhiên, cùng với những biến động về kinh tế, những năm qua, những biến động về nhiên liệu và năng lượng cũng có diễn biến khá phức tạp, bên cạnh việc xuất khẩu than và dầu thô, chúng ta vẫn phải nhập khẩu sản phẩm dầu qua chế biến và điện năng. Nguồn năng lượng hóa thạch (than, dầu khí) đã và đang phát huy hiệu quả tốt trong cung cấp năng lượng cho đất nước, tuy nhiên chúng đang cạn kiệt dần. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nguồn tài nguyên nhiên liệu và năng lượng của Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong tương lai, mà còn có thể đảm bảo khai thác bền vững, hiệu quả cao nhất nguồn tài nguyên năng lượng.
 
Năng lượng là một trong những động lực quan trọng của những nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Vì vậy, việc truyền bá thông tin, các kết quả nghiên cứu - ứng dụng cũng như các chính sách về năng lượng cho cộng đồng là yêu cầu cấp thiết.
 
Hiện đã có rất nhiều hoạt động nghiên cứu, ứng dụng về năng lượng đã và đang được triển khai ở nước ta, tuy nhiên do ngành năng lượng nói chung bao gồm rất nhiều lĩnh vực và tài nguyên có liên quan nên việc tổng hợp, phân loại các nguồn thông tin về năng lượng nói chung tương đối khó khăn.
 
Cơ sở dữ liệu (CSDL) năng lượng được nghiên cứu xây dựng nhằm mục đích trên. Tận dụng sức mạnh truyền bá và thu thập thông tin từ Internet, với cố gắng tối ưu hóa cơ sở dữ liệu và cấu trúc thông tin,  hy vọng mang đến cho độc giả những thông tin hữu ích liên quan đến lĩnh vực năng lượng nói chung, hay chí ít là phác họa những nét chung nhất về bức tranh năng lượng của đất nước.