Xuất khẩu năng lượng, KTOE

Tuỳ chọn

STT Năm Than Dầu thô+Con Xăng Xăng máy bay Dầu hỏa DO FO LPG KTN Điện