Nhập khẩu năng lượng, KTOE

Tuỳ chọn

STT Năm Than cứng Anthracite Than cốc Dầu thô Xăng Xăng mbay Dầu hỏa DO FO LPG SP Dầu mỏ khác Điện