Sản xuất năng lượng sơ cấp, KTOE

Tuỳ chọn

STT Năm Than Dầu thô Condensate KTN NLTT