Tiềm năng NL Địa nhiệt

Tuỳ chọn

STT Tên nguồn Tỉnh/TP Nhiệt độ trên mặt (oC) Nhiệt độ dưới sâu (oC) Lưu lượng (l/s) Công suất dự báo (MW)