Tiềm năng năng lượng thủy triều

Tuỳ chọn

STT Tên vũng/vịnh Tỉnh/TP Diện tích, km2 Triều trung bình, cm Mật độ năng lượng, GWh/km2 Năng lượng,GWh Độ dài đê đập, km Hiệu suất,GWh/km