Danh mục trạm biến áp 220kV

Tuỳ chọn

STT Tên trạm Số máy Công suất máy,MVA Năm vận hành Tọa độ