Nhập khẩu năng lượng

Tuỳ chọn

STT Năm Than cứng Anthracite Than cốc Dầu thô Xăng Xăng máy bay Dầu hỏa DO FO LPG SP Dầu mỏ khác Điện