Tiềm năng thủy điện tích năng

Tuỳ chọn

STT Công trình Địa điểm Công suất (MW) Cột nước (m) Lưu lượng thiết kế (m3/s)